วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมร่วมรับผงหอมทิพย์ฟรี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมรับผงหอมทิพย์หัวใจสีน้ำเงินและน้ำธารทิพย์หัวใจสีน้ำเงินฟรี
ด้วยวิธีง่ายๆเพียงแต่ท่านทำสลากบนกระดาษ A4 จำนวน1แผ่นแบ่งให้ได้ 10 ส่วน โดยแต่ละส่วน
พิมพ์ข้อความว่า
" วิธีทดสอบกลิ่นปากแบบง่ายๆ"
"๑.ล้างมือให้สะอาดเอามือด้านที่ไม่เช็ดก้น"
"๒.ใช้นิ้วแตะที่โคนลิ้น"
"๓.เอามาดมได้กลิ่นอะไรก็กลิ่นนั้น"
"มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเข้า Google ค้นหา "ผงหอมทิพย์" หรือ โทร 0805794478"
เมื่อจัดทำเสร็จแล้วเพียงท่านนำไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงจนหมด ท่านจะได้ผงหอมทิพย์และน้ำธารทิพย์ไปใช้อย่างแน่นอน โดยมีเงื่อนใขดังนี้
๑.ถ้าท่านแจกได้ ๒๐๐ คน จะได้รับผงหอมทิพย์หัวใจสีน้ำเงิน ๑ กระปุก
๒.ถ้าท่านแจกได้ ๔๐๐ คน จะได้รับผงหอมทิพย์หัวใจสีน้ำเงิน๑กระปุกและน้ำธารทิพย์หัวใจสีน้ำเงิน๑ขวด
วิธีเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆดังนี้
๑.แจ้งชื่อ - สกุล  ที่อยู่ เบอร์โทรฯ
๒.จัดทำแผ่นสลากตามที่กำหนดคือ A4 แบ่งได้ 10 ส่วนจำนวน 20 แผ่น
๓.ถ่ายรูปแผ่นสลากที่ทำและรูปที่ไปทำการแจกส่งเมล์มาที่ wunchi@chaiyo.com
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการผงหอมทิพย์และน้ำธารทิพย์แต่ขาดทุนทรัพย์
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อย ในรอบนี้ให้สิทธิ์แค่ ๓๐ ท่านเท่านั้น