วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปวดเมื่อยที่ใครก็หลีกเลี่ยงยาก

ปวดเมื่อยคืออาการไม่สบายกายอย่างหนึ่งที่ทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความไม่คล่องตัว จากที่เคยคล่องแคล่วจะลุกจะเหินเป็นด้วยความสะดวก แต่อาการปวดเมื่อยมักเป็นอาการที่ผู้คนหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะคนเราต้องทำงานเพื่อประกอบอาชีพ การออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นจึงถูกนำมาใช้พอใช้มากก็เกิดการล้าเกิดการอักเสบ ทำให้ประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตลดลง ต้องหาหยูกยามากินมาทาหรือหาหมอเพื่อนวดเพื่อคลายความเจ็บปวด อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเป็นได้แบบเจ็บเล็กน้อยที่ยังพอทนทำธุระประจำวันได้จนถึงการเจ็บปวดถึงขั้นต้องหยุดกิจกรรมใดๆเพราะเจ็บปวดทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว วัยที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยเสียงต่อการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นได้ง่ายจากความเสื่อมตามอายุขัย
วิธีตรวจสอบบริเวณที่เจ็บแบบง่ายๆ
ใช้ฝ่ามือและนิ้วมือทั้ง๕กดไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ที่ใดมีปัญหาก็จะแสดงอาการเจ็บ ปวด หรือรู้สึกช้ำ ให้ใช้ยานวดสุมนไพรเอ็นทิพย์นวด อาการจะทุเลาลงรู้สึกได้โดยการคลำบีบตำแหน่งที่ได้นวดไปแล้ว การนวดซ้ำควรทิ้งระยะ ๓-๔ ชม.
ยานวดสมุนไพรเอ็นทิพย์ เป็นยาสมุนไพรนวดบรรเทาอาการกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นปวดเมื่อย อักเสบโดยเฉพาะและไม่เหนัยวเหนอะหนะปราศจากคราบมัน ซึ่งจัดทำไว้ ๓ สูตรดังนี้
๑.สูตรร้อน(ฝาขวดสีแดง) สำหรับอาการปวดเมื่อยเรื้อรังและคนที่ชื่นชอบความรู้สึกร้อนเมื่อมีการนวด
๒.สูตรเย็น(ฝาขวดสีขาว) สำหรับการเจ็บปวดปัจจุบีนทันด่วนเช่น กระแทกประตู สดุดล้ม เป็นต้น และคนที่ชิ่นชอบความเย็นซ่า
๓.สูตรพิเศษ(ฝาขวดสีดำ) สำหรับการนวดผ่อนคลายและคนผิวบางที่ไวต่อความรู้สึกและผู้ที่ไม่ชอบทั้งความร้อนและความเย็นและผู้สูงอายุสามารถใช้ถูนวดได้บ่อยๆตามต้องการเพื่อกระตุ้นเลือดลมและกล้ามเนื้อให้มีกำลังอยู่เสมอๆ

สมุนไพรเอ็นทิพย์เหมาะสำหรับออกกำลังกายหรือทำงานหนัก โดยเฉพาะคนสูงวัยที่มีอาการปวดเมื่อยมากกว่าคนหนุ่มสาว จึงควรมีพกไว้ติดตัว
สมุนไพรเอ็นทิพย์บรรจุขวดขนาด ๓๐ ซีซี ราคาจำหน่ายขวดละ ๖๕ บาท
โดยจำหน่ายเป็นชุดๆละ ๖ ขวดดังนี้ สูตรร้อน ๒ ขวด สูตรเย็น ๒ ขวด สูตรพิเศษ ๒ ขวด
หรือหลังจากท่านได้ใช้ชุดแรกแล้ว ท่านสามารถเลือกสูตรใดก็ได้ตามที่ชอบ
ราคาพิเศษสำหรับชุดละ ๖ ขวด พร้อมส่งแบบด่วน(EMS)เพียง ๓๖๐ บาทเท่านั้น
สั่งซื้อได้ที่ 0805794478 เท่านั้น ไม่วางจำหน่ายทั่วไป ผลิตตามสั่งเท่านั้นครับ
***อาการนั่งยองๆไม่ได้หรือนั่งได้แต่ลุกไม่ขึ้น มักเกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบหัวเข่าอักเสบ
***อาการขึ้นลงบันไดรู้สึกเจ็บแปล๊บๆทีหัวเข่าทำให้ไม่มีกำลังในการขึ้นลงบันได เป็นเหตุให้ขาดความมั่นใจในการขึ้นลงบันไดรวมทั้งความเป็นห่วงจากคนใกล้ชิดในครอบครัว
***อาการปวดเจ็บกล้ามเนื้อทำให้ไม่มีแรงก็เป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นกัน
***อาการปวดบั้นเอวทำให้การเดินเหิรลำบาก ยกของหนักก็ไม่ได้ ต้องเดินตัวแข็งทำให้สูญเสียบุคลิกที่ดีไป
***อาการปวดเจ็บกล้ามเนื้อแขน ข้อมือ ข้อนิ้วมือ จากการใช้งานคอมพิวเตอร์มากไป
***อาการเจ็บลึกๆในกล้ามเนื้อน่อง ไม่ค่อยแสดงอาการ ต้องใช้นิ้วโป้งกดสำรวจดู
ข้อดีของยานวดคือผลข้างเคียงน้อยกว่ายากินมากมายนัก เช่น กัดกระเพาะ ไตต้องทำงานหนัก ฯ
ข้อมูลที่มีประโยชน์อีกมาก--->ที่นี่

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หลักปฎิบัติตนเพื่อความสำเร็จ

หลักปฎิบัติตนเพื่อให้ประสบความสำเร็จและความสงบของสังคมทำให้โลกน่าอยู่โดยหลักมงคล ๓๘ ประการดังนี้
๑.การไม่คบคนพาล  ๒.การคบบัณฑิต ๓.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๔.การอยู่ในที่เหมาะสม ๕.การมีบุญวาสนามาก่อน ๖.การตั้งตนไว้ชอบ ๗.ความเป็นพหูสูตร ๘.การมีศิลปะ ๙.การมีวินัยดี ๑๐.มีวาจาสุภาษิต ๑๑.การบำรุงบิดา มารดา ๑๒.การสงเคราะห์บุตร ธิดา ๑๓.สงเคราะห์คู่ครอง ๑๔.การงานไม่คั่งค้าง ๑๕.การบำเพ็ญทาน ๑๖.การประพฤติธรรม ๑๗.การสงเคราะห์ญาติ ๑๘.การทำงานที่ไม่มีโทษ ๑๙.การงดเว้นการทำบาป ๒๐.การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๒๑.การไม่ประมาทในธรรม ๒๒.มีความเคารพ ๒๓.การอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๔.มีความสันโดษ ๒๕.มีความกตัญญู ๒๖.การฟังธรรมตามควร ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นคนว่านอนสอนง่าย ๒๙.การพบปะสมณะ ๓๐.การสนทนาตามกาล ๓๑.การบำเพ็ญตบะ ๓๒.การประพฤติพรหมจรรย์ ๓๓.การเห็นอริยสัตย์ ๓๔.การทำนิพพานให้แจ้ง ๓๕.จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖.จิตไม่โศก ๓๗.จิตปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม
ใครประพฤติปฎิบัติได้ครบต้องจัดว่าเป็นคนมีบุญวาสนาสูงสุด จึงขอคัดเอาเฉพาะข้อปฎิบัติที่ดีตามสมควรแก่การเป็นคนดีได้แก่ ๑.การไม่คบคนพาล ๒.การคบบัณฑิต ๓.การบูชาที่ควรบูชา ๑๑.การบำรุงบิดา มารดา ๑๒.การสงเคราะห์บุตร ธิดา ๑๙.การงดเว้นทำบาป ๒๐.การสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๒๓.การอ่อนน้อมถ่อมตน ๒๗.มีความอดทน ๒๘.เป็นคนว่านอนสอนง่าย ๓๗.จิตปราศจากธุลี ๓๘.จิตเกษม
ลักษณะของคนพาล ๑.คิดชั่ว ๒.พูดชั่ว ๓.ทำชั่ว
ลักษณะของบัณฑิต ๑.คิดดี ๒.พูดดี ๓.ทำดี
ลักษณะของผู้ที่ควรบูชา ได้แก่ บิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้ที่เอื้อเฟื้อท่านในยามคับขัน คนที่มีจิตบริสุทธิ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
การสำรวมในการดื่มน้ำเมา หมายถึง การดื่มสุราตามสมควรไม่ปล่อยให้สติขาดลอยจนควบคุมไม่ได้
เป็นคนว่านอนสอนง่าย หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากบุคคลที่มีความปราถนาดีต่อเรา
จิตปราศจากธุลี หมายถึง ไม่หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องร้ายๆ ทำลายคนอื่น
จิตเกษม หมายถึง มีจิตใจแจ่มใสมีปิติยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่อิจฉาริษยา